15 July 2024
 

Ruinele cetăţii Károlyi

 

Date despre obiectiv

1. Denumire: Ruinele cetăţii Károlyi

2. Cod LMI 2010: SM-II-a-A-05261

3. Locaţie: Localitatea Ardud, str. Cetăţii nr. 32, jud. Satu Mare

4. Datare: aprox. 1487-1517, reconstruit în anii 1730

5. Proprietar: Primăria Oraşului Ardud

6. Istoricul construcţiei:

Castelul Károlyi, în stare de ruină începând de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost precedat de o cetate (castellum) construită aproximativ între 1487-1517 de către familia nobiliară DrÁGFFY. După decăderea familiei cetatea, devenită ţinta unei dispute dintre împăratul Habsburgic şi regele maghiar, a fost asediată, distrusă şi lăsată în ruină timp de aproape un secol.

La începutul secolului al XVIII-lea domeniul a fost cumpărat de familia nobiliară Károlyi. În anii 1730 Alexandru Károlyi a reconstruit clădirea pe baza planului cetăţii medievale. Clădirea cu plan rectangular era organizată în jurul unei curţi interioare, întărită de patru turnuri circulare de colţ şi era înconjurată de palisadă şi şanţ. Elementele sale cele mai caracteristice erau cele patru coifuri bulbate ale turnurilor. În decursul secolului al XIX-lea castelul şi-a pierdut treptat importanţa, fiind restaurat în stil neogotic, apoi abandonat. În prezent se păstrează parţial doar latura sa sudică.

Date despre investiţie

1. Titlul proiectului: Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord. Cetatea Károlyi din Ardud

2. Nr. contract: 289/2008 (proiectare), 316/2010 (aistenţă tehnică)

3. Anul/perioada realizării investiţiei: 2008-2011

4. Echipa de proiectare:

4.1. Proiectant general şi şef proiect complex: SC Utilitas SRL Cluj-Napoca; Ana-Maria POP

4.2. Proiectant de specialitate: SC Pieme SRL Cluj-Napoca, SC Medinstal SRL Cluj-Napoca

4.3. Studii şi cercetări: istoria artei: Zsuzsanna EKE; arheologie: Zsolt CSÓK, Dan CULIC, Diana IEGAR, Gabriel IZDRĂILĂ, dr. Daniela MARCU ISTRATE, Péter Levente SZŐCS; mecanica solului: Alexandru SABO; expert tehnic: dr. Bálint SZABÓ

4.4. Arhitectură: Raluca BREBE, Zsuzsanna BUDA, Éva DEZSŐ, Angéla KALAUZ, Károly KALAUZ, Ana-Maria POP, Alexandru SALAMON, Victoria VASVARY

4.5. Structură: Ildikó KIRIZSÁN, Imola KIRIZSÁN, Ana NICUŞAN, Réka SASZET, László VASS

4.6. Instalaţii: Dániel BARNA, Anca BUZURA, Adrian DAN, Alexandru MOCAN, Magdalena AMBRUŞ, Simiona MUREŞAN

4.7. Executant: Asociaţia Castel (SC Euras SRL, SC Dominium SRL, SC Solprest SRL, SC Prodeximp SRL)

5. Nivelul de implicare al firmei în cadrul investiţiei: proiectant general

6. Beneficiar: Primăria Oraşului Ardud

7. Fonduri/finanţări: din fonduri europene

8. Natura intervenţiilor:

Starea de ruină avansată a castelului a impus o abordare diferită din partea proiectanţilor, care au fost nevoiţi să găsească echilibrul între autenticitate şi reconstrucţie, clădirea de odinioară fiind greu de interpretat pentru viitorii vizitatori. Primul pas al intervenţiei a fost relevarea elementelor păstrate şi efectuarea cercetării arheologice pentru o mai bună înţelegere a planimetriei clădirii. După mai multe variante de planuri, în final s-a decis restaurarea turnului sud-vestic în starea sa actuală şi reconstrucţia parţială a turnului sud-estic, respectiv protejarea sa cu acoperiş. Accesul în incintă se va face prin fostul turn poartă consolidat printr-un podeţ care trece pe deasupra ruinelor. Cu ocazia săpăturilor arheologice, în jurul turnului sud-vestic au fost descoperite mai multe încăperi ale subsolului, dintre care cele de sub intrarea în turn au fost reboltite şi valorificate. Lucrările de intervenţie sunt în curs de desfăşurare, cu intenţia de a continua cu valorificarea subsolului de sub fosta aripă vestică într-o etapă următoare.

9. Stadiul investiţiei: finalizat