2024. February 25.
 

Az erdődi Károlyi-várkastély romjai

 

Adatok az építményről

1. Elnevezés: az erdődi Károlyi-várkastély romjai

2. Műemléki nyilvántartási törzsszám 2010: SM-II-a-A-05261

3. Cím: Erdőd, Cetăţii utca 32. sz., Szatmár megye

4. Keltezés: kb. 1487–1517, az 1730-as években újjáépítve

5. Tulajdonos: Erdőd Polgármesteri Hivatala

6. Építéstörténet:

Már a XIX. század végétől romos állapotban álló Károlyi-kastély előzménye egy, a DRÁGFFY nemesi család által 1487–1517 között épített várkastély (castellum) volt. A család hanyatlása után a várkastélyt, amely a Habsburg császár és a magyar király közötti vita tárgya volt, elfoglalták, lerombolták, és csaknem egy évszázadig romos állapotban hagyták.

A birtokot a XVIII. század elején a KÁROLYI nemesi család vásárolta meg. Az 1830-as években KÁROLYI Sándor a középkori várkastély terve szerint építtette újjá az épületet. A négyzet alaprajzú kastély egy belső udvar köré épült, sarkainál négy kerek torony erősítette, körben pedig védőfal és árok védte. A legjellegzetesebb eleme a négy torony hagymakupolája. A XIX. század folyamán a kastély fokozatosan elvesztette jelentőségét, neogótikus stílusban restaurálták, majd elhagyatottá vált. Jelenleg mindössze a déli oldalának egy része áll.

 

Adatok a beruházásról

1. A terv megnevezése: Észak-erdélyi mezővárosok körútja. Az erdődi Károlyi-várkastély

2. Szerződési szám: 289/2008 (tervezés), 316/2010 (kivitelezés felügyelete)

3. A beruházás megvalósításának időtartama: 2008–2011

4. Tervezők:

4.1. Generál tervező és tervfelelős: Utilitas Kft. Kolozsvár; Ana-Maria POP

4.2. Szaktervezők: Pieme Kft. Kolozsvár, Medinstal Kft. Kolozsvár

4.3. Kutatások, tanulmányok: művészettörténet: EKE Zsuzsanna; régészet: CSÓK Zsolt, Dan CULIC, Diana IEGAR, Gabriel IZDRĂILĂ, dr. Daniela MARCU ISTRATE, SZŐCS Péter Levente; talajmechanika: Alexandru SABO; tartószerkezet-szakértő: dr. SZABÓ Bálint

4.4. Építészet: Raluca BREBE, BUDA Zsuzsanna, DEZSŐ Éva, KALAUZ Angéla, KALAUZ Károly, Ana-Maria POP, Alexandru SALAMON, Victoria VASVARY

4.5. Statika: KIRIZSÁN Ildikó, KIRIZSÁN Imola, Ana NICUŞAN, SASZET Réka, VASS László

4.6. Épületgépészet: BARNA Dániel, Anca BUZURA, Adrian DAN, Alexandru MOCAN, Magdalena AMBRUŞ, Simiona MUREŞAN

4.7. Kivitelező: Castel Társaság (Euras Kft., Dominium Kft., Solprest Kft., Prodeximp Kft.)

5. A cég szerepe a beruházásban: generál tervező

6. Kedvezményezett: Erdőd Polgármesteri Hivatala

7. Pénzügyi alapok/finanszírozás: európai alapokból

8. A beavatkozás jellege:

A kastély romos állapota más megközelítést követelt a tervezők részéről, meg kellett találniuk az egyensúlyt a hitelesség és rekonstrukció között, lévén, hogy a hajdani épület nehezen értelmezhető a majdani látogatók számára. A beavatkozás első lépése a fennmaradt elemek feltárása és a régészeti kutatás elvégzése volt, ami alapján könnyebben átláthatóvá váltak az épület síkrajzi adatai. Több tervvariáns után végül úgy döntöttek, hogy a dél-nyugati tornyot a jelenlegi formájában restaurálják, részben rekonstruálják a dél-keleti tornyot, és tetővel borítják. A kastély területére a volt kaputornyon keresztül lehet bejutni, amelyet egy, a romok fölött áthaladó gyaloghíd biztosít. A régészeti ásatások során több pincehelyiséget fedeztek fel a dél-nyugati torony körül, amelyek közül a toronybejárat alattiakat újraboltozták és újrahasznosították. A beavatkozási munkálatok még zajlanak, azzal a szándékkal, hogy a munkálatok egy következő szakaszában folytassák a volt nyugati szárny alatt lévő pince hasznosítását.

9. A beruházás állapota: véglegesített