15 July 2024
 

Castelul Károlyi

Date despre obiectiv

1. Denumire: Castelul Károlyi

2. Cod LMI 2010: SM-II-m-A-05280

3. Locaţie: Municipiul Carei, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare

4. Datare: 1482, 1794, 1894

5. Proprietar: Consiliul Local al Municipiului Carei

6. Istoricul construcţiei:

Actualul castel romantic a fost precedat de o curie ridicată în 1482 de către Ladislau Károlyi Lancz. În 1592, din cauza pericolului turcesc, această construcţie a fost fortificată şi înconjurată de un şanţ cu apă. A fost transformată în castel la sfârşitul secolului al XVIII-lea de către Alexandru Károlyi, conform standardelor de confort din acea perioadă. Aspectul prezent al clădirii se datorează unei modificări în stil neogotic, realizată în anul 1894 conform planurilor arhitectului Arthur Meining. Monumentul dispune de şapte turnuri circulare, adosate corpului central rectangular. Încăperea cea mai spectaculoasă a clădirii este atriul somptuos pe două niveluri, şemineurile de marmură din această sală constituind cele mai frumoase componente artistice ale clădirii.

În perioada comunistă clădirea a fost utilizată ca muzeu, bibliotecă etc. Între 1997-2000 au fost efectuate intervenţii minore cu caracter de întreţinere, iar în 2007 a fost renovată capela şi câteva încăperi alăturate.

Date despre investiţie

1. Titlul proiectului: Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord. Castelul Károlyi din Carei

2. Nr. contract: 289/2008 (proiectare), 316/2010 (asistenţă tehnică)

3. Anul/perioada realizării investiţiei: 2008-2011

4. Echipa de proiectare:

4.1. Proiectant general şi şef proiect complex: SC Utilitas SRL Cluj-Napoca; Ana-Maria POP

4.2. Proiectant de specialitate: SC Pieme SRL Cluj-Napoca, SC Medinstal SRL Cluj-Napoca

4.3. Studii şi cercetări: istoria artei: Ibolya ERDEI; biologia construcţiei: Ana COSMA, dr. Beatrix MAGÓ; fizica construcţiei: dr. Klára MAGYARI; mecanica solului: Alexandru SABO; expert tehnic: dr. Bálint SZABÓ; componente artistice din lemn: Ferenc MIHÁLY

4.4. Arhitectură: Raluca BREBE, DEZSŐ Éva, KALAUZ Angéla, KALAUZ Károly, Ana-Maria POP, Alexandru SALAMON, Victoria VASVARY

4.5. Structură: Ildikó KIRIZSÁN, Imola KIRIZSÁN, Ana NICUŞAN, SASZET Réka, Ildikó VASS, László VASS

4.6. Instalaţii: Dániel BARNA, Anca BUZURA, Adrian DAN, Alexandru MOCAN, Magdalena AMBRUŞ, Simiona MUREŞAN

4.7. Executant: Asociaţia Castel (SC Euras SRL, SC Dominium SRL, SC Solprest SRL, SC Prodeximp SRL)

5. Nivelul de implicare al firmei în cadrul investiţiei: proiectant general

6. Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Carei

7. Fonduri/finanţări: din fonduri europene

8. Natura intervenţiilor:

Prin proiectul din 2008 se propune refuncţionalizarea clădirii castelului prin înfiinţarea unui centru de promovare a turismului cultural, cu păstrarea unor funcţiuni anterior deţinute. Din cauza nivelului ridicat al apelor freatice, în perioada 1997-2000 s-a încercat asanarea clădirii prin introducerea unei pompe de apă în subsol. Pentru rezolvarea problemei, în baza proiectului din 2008 s-a executat o hidroizolaţie ulterioară prin tăierea pereţilor parterului şi presarea unor plăci la nivelul pardoselii, întrerupând accesiunea capilară a umidităţii din sol, aceasta fiind singura soluţie viabilă, permiţând condiţii de umiditate normale la parter şi etajele clădirii. S-au decapat pereţii pentru facilitarea uscării şi s-a trecut la monitorizarea continuă a umidităţii aerului. După cca. un an pereţii au fost reparaţi şi retencuiţi, şarpanta a fost restaurată, învelitoarea a fost înlocuită, iar ornamentele exterioare şi faţadele restaurate, astfel încât clădirea a primit un aspect uniform.

9. Stadiul investiţiei: finalizat