25 February 2024
 

Cazarma „General Dragalina”, azi Centrul Militar Judeţean

Date despre obiectiv

1. Denumire: Cazarma „General Dragalina”, azi Centrul Militar Judeţean

2. Cod LMI 2010: SJ-II-m-B-04985

3. Locaţie: Municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, Judeţul Sălaj

4. Datare: aprox. 1880-1890

5. Proprietar: Consiliul Judeţean Sălaj

6. Istoricul construcţiei:

Cazarma General Dragalina (Centrul Militar Judeţean), judecând după elementele de decor arhitectural, a fost construită într-o singură fază, cândva în perioada 1880-1890. Caracterul sobru şi monumental al clădirii este tipic construcţiilor cu funcţii militare. Primele atestări documentare ale edificului sunt puţinele fotografii de arhivă, care au imortalizat o clădire cu o faţadă principală mai vastă decât cea actuală, fiind articulată de şaptesprezece axe de goluri. În Zalău, oraş devenit reşedinţă de judeţ după 1965, a apărut necesitatea sistematizării zonei centrale cu amenajarea unei pieţe reprezentative. Cu această ocazie s-au demolat părţile laterale ale clădirii, precum şi clădirile vecine cu parter, dinspre vest. Astfel s-a amenajat Piaţa 1 Decembrie 1918, respectiv străzi noi în imediata vecinătate a cazarmei. Noile faţade scurte ale aripii principale au fost tratate în mod similar cu cea principală.

Date despre investiţie

1. Titlul proiectului: Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj – clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi Galeria de Artă „Ioan Sima”

2. Nr. contract: 288/2008 (proiectare), 322/2010 (asistenţă tehnică)

3. Anul/perioada realizării investiţiei: 2008-2012

4. Echipa de proiectare:

4.1. Proiectant general şi şef proiect complex: SC Utilitas SRL Cluj-Napoca; Éva EKE

4.2. Proiectant de specialitate: SC Pieme SRL Cluj-Napoca, SC Medinstal SRL Cluj-Napoca

4.3. Studii şi cercetării: istoria artei: Zsolt KOVÁCS; biologia construcţiei: Anna SZABÓ; fizica construcţiei: Ana COSMA, dr. Klára MAGYARI; mecanica solului: Alexandru SABO; expert tehnic: dr. Bálint SZABÓ

4.4. Arhitectură: Éva DEZSŐ, Andreea MILEA, Zsolt SZÉNÁSI

4.5. Structură: Zsuzsanna GERGELY, Imola KIRIZSÁN, Katalin LÁSZLÓ

4.6. Instalaţii: Alexandru MOCAN, Erzsébet SZABÓ, Magdalena AMBRUŞ, Luca GÂRBU

4.7. Executant: SC Construcţii Erbaşu SA Bucureşti

5. Nivelul de implicare al firmei în cadrul investiţiei: proiectant general

6. Beneficiar: Consiliul Judeţean Sălaj

7. Fonduri/finanţări: din fonduri europene

8. Natura intervenţiilor:

În urma întreţinerii necorespunzătoare, o parte din clădirea centrului militar s-a prăbuşit în perioada dintre proiectare şi execuţie (2009), astfel încât latura de nord-vest a clădirii trebuia reconstruită din temelii. Nenumăratele transformări făcute de-a lungul existenţei de 120 de ani a clădirii au solicitat intervenţii de amploare la zidurile portante, respectiv a fost necesar să se intervină masiv la planşeul acoperiş planar din lemn. Şarpanta a fost restaurată, subansamblurile existente fiind completate doar unde acest lucru a fost necesar.

9. Stadiul investiţiei: în curs de finalizare