25 February 2024
 

Biserica evanghelică C.A.

Date despre obiectiv

1. Denumire: Biserica evanghelică C.A.

2. Cod LMI 2010: BN-II-m-A-01450

3. Locaţie: Municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, jud. Bistriţa-Năsăud

4. Datare: sec. al XIV-lea, 1478-1519,1550, 1560-1563, 1858-1861,1926

5. Proprietar: Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa

6. Istoricul construcţiei:

Biserica Evanghelică din Piaţa Centrală, construită în mai multe etape, a devenit simbolul oraşului. Începând din anii 1430 apar referiri la biserică, deşi există date şi despre o fază anterioară, romanică. Faţada vestică originară, în stil gotic matur, a avut iniţial două turnuri de colţ, care ulterior au fost parţial demolate, iar faţada radical transformată. În două faze gotice târzii, biserica a fost extinsă spre est, apoi transformată în biserică-hală, iar corul a fost supraînălţat. Ultima etapă, perioada renascentist-gotică târzie a bisericii, între anii 1559-1563, când s-a realizat frontonul faţadei vestice, a fost marcată de activitatea meşterului din Lvov, Petrus Italus de Lugano. Mobilierul bisericii în stil gotic târziu şi renascentist reprezintă o valoare deosebită. În secolul al XX-lea biserica a trecut prin multe faze de restaurare şi intervenţii, prima dintre acestea finalizându-se în 1926, după planurile profesorului Hermann Phelps din Danzig.

Date despre investiţie

1. Titlul proiectului:    

a) Reabilitarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa

b) Biserica Evanghelică Bistriţa, Faza PT, Proiect Consolidare Turn

c) Restaurarea Bisericii Evagnhelice Piaţa Centrală Bistriţa, Faza SF

d) Intervenţii de urgenţă turn la Biserica Evanghelică Bistriţa

e) Intervenţii de primă urgenţă la Biserica Evanghelică C.A. Bistriţa, Piaţa Centrală, Faza PT şi DE

f) Intervenţia de primă necesitate asupra bisericii evanghelice din Bistriţa, Partea a II-a – Intervenţia de primă necesitate asupra subansamblurilor purtate

g) Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa, Piaţa Centrală, Faza PT

h) Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional, Faza DALI

2. Nr. contract:          

a) 7/1992

b) 98/1997

c) Adenda 6/2002 la contr. nr. 98/1997

d) 254/2006

e) 278/2008

f) 291/2008

g) 300/2008

h) 327/2010

3. Anul/perioada realizării investiţiei: 1992-prezent

4. Echipa de proiectare:

4.1. Proiectant general şi şef proiect complex: SC Utilitas SRL Cluj-Napoca; EKE Éva

4.2. Proiectant de specialitate: SC Pieme SRL Cluj-Napoca, SC Medinstal SRL Cluj-Napoca

4.3. Studii şi cercetării: istoria artei: dr. András KOVÁCS, dr. Ioana RUS, Attila WEISZ; arheologie: dr. Corneliu GAIU, Gabriela RĂDULESCU; biologia construcţiei: dr. Livia BUCŞA, Emőke NAGY; mecanica solului: Toma KRAMER, György MIKLÓS, Mihai NEGOIŢĂ, Alexandru SABO, Bogdan SABOU; expert tehnic: dr. Bálint SZABÓ; picturi murale: Lóránd KISS, Péter PÁL; componente artistice din piatră: Benjámin NAGY; componente artistice din lemn: Gabriella FÁBIÁN, Ferenc MIHÁLY; componente artistice din metal: Tibor KOLOZSI, vitralii: István EGRI

4.4. Arhitectură: Éva DEZSŐ, Éva EKE, József Attlia JANKÓ, Zsolt KOZMA, Ilona NAGY, István STARMÜLLER

4.5. Structură: Attila CSURKA, Bogdan DRAGOŞ, Ildikó KIRIZSÁN, Imola KIRIZSÁN, Zsigmond KISS, Ana NICUŞAN, dr. Bálint SZABÓ, Ildikó VASS, László VASS

4.6. Instalaţii: Anca BUZURA, Erzsébet SZABÓ, Elek TATÁR, Magdalena AMBRUŞ, László SEBESTYÉN

4.7. Executant: SC Creativ Group SA Bistriţa

5. Nivelul de implicare al firmei în cadrul investiţiei: proiectant general

6. Beneficiar: Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa

7. Fonduri/finanţări: din fonduri proprii, respectiv finanţare de către MCPN şi MDRT

8. Natura intervenţiilor:

Restaurarea de la sfârşitul secolului al XX-lea a fost demarată cu consolidarea faţadei vestice şi a şarpantei. Datorită fondurilor restrânse, lucrările de consolidare-restaurare au continuat în paşi mai mici cu înlocuirea pietrăriei deteriorate, restaurarea componentelor de piatră, retencuirea faţadelor şi montarea unor noi vitralii. Între 2006-2008 s-a lucrat la reabilitarea turnului, mai precis la consolidarea şarpantei şi schimbarea învelitorii, urmând să se intervină şi la componentele artistice din piatră. Acest proces a fost întrerupt de incendiul din 11 iunie 2008, în care turnul şi o parte a acoperişului navei au fost distruse. Incendiul a impus necesitatea unei intervenţii în primă urgenţă, în cadrul căreia s-a reconstruit şarpanta şi învelitoarea turnului, s-au turnat clopote noi, s-a restaurat şarpanta navei şi s-a refăcut învelitoarea acesteia. A urmat restaurarea componentelor de piatră şi retencuirea faţadelor, iar în prezent se lucrează la sacristie, unde recent s-a descoperit un ancadrament de fereastră gotică.

9. Stadiul investiţiei: în curs