2024. July 15.
 

Dragalina Tábornok Kaszárnya, ma Megyei Katonai Központ

Adatok az építményről

1. Elnevezés: Dragalina Tábornok Kaszárnya, ma Megyei Katonai Központ

2. Műemléki nyilvántartási törzsszám 2010: SJ-II-m-B-04985

3. Cím: Zilah megyei jogú város, 1918 december 1 tér 11 sz., Szilágy megye

4. Keltezés: XIX. század vége

5. Tulajdonos: Szilágy Megyei Tanács

6. Építéstörténet:

Az építészeti díszítő elemekből ítélve a Dragalina Tábornok Kaszárnya (Megyei Katonai Központ) egyetlen építési szakaszban épült, valamikor 1880–1890 között. Az épület szigorú, monumentális jellege a katonai épületek sajátossága. Az épületre vonatkozó első forrást az a kevés archív felvétel jelenti, amely a mainál egy tágasabb, tizenhat nyílástengely által artikulált főhomlokzatot ábrázol. Az 1965 után megyeszékhellyé vált Zilahon hamarosan megjelent a központi területek rendezésének igénye egy reprezentatív tér kialakítása által. Ez alkalommal bontották le az épület oldalsó részeit, valamint a nyugatra szomszédos földszintes épületeket. Így alakult ki az 1918 december 1 tér, valamint a kaszárnya közvetlen közelében levő utcák. Az új homlokzatokat a főhomlokzathoz hasonlóan alakították ki.

Adatok a beruházásról

1. A terv megnevezése: A Szilágy Megyei Tanács tulajdonában levő történeti és kulturális örökség restaurálása – a Megyei Katonai Központ, Zilahi Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum és a Ioan Sima Galéria épületei

2. Szerződési szám: 288/2008 (tervezés), 322/2010 (kivitelezés felügyelete)

3. A beruházás megvalósításának időtartama: 2008–2012

4. Tervezők:

4.1. Generál tervező és tervfelelős: Utilitas Kft. Kolozsvár, EKE Éva

4.2. Szaktervezők: Pieme Kft. Kolozsvár, Medinstal Kft. Kolozsvár

4.3. Kutatások, tanulmányok: művészettörténet: KOVÁCS Zsolt; épületbiológia: SZABÓ Anna; épületfizika: Ana COSMA, dr. MAGYARI Klára; talajmechanika: Alexandru SABO; tartószerkezet-szakértő: dr. SZABÓ Bálint

4.4. Építészet: DEZSŐ Éva, MILEA Andreea, SZÉNÁSI Zsolt

4.5. Statika: GERGELY Zsuzsanna, KIRIZSÁN Imola, LÁSZLÓ Katalin

4.6. Épületgépészet: Alexandru MOCAN, SZABÓ Erzsébet, Magdalena AMBRUŞ, Luca GÂRBU

4.7. Kivitelező: Construcţii Erbaşu RT Bukarest

5. A cég szerepe a beruházásban: generál tervező

6. Kedvezményezett: Szilágy Megyei Tanács

7. Pénzügyi alapok/finanszírozás: európai alapokból

8. A beavatkozás jellege:

A helytelen karbantartás következtében a katonai központ épületének egy része beomlott a tervezés és kivitelezés szakaszai között (2009), így az épület észak-nyugati oldalát teljesen újra kellett építeni. A műemlék 120 éves fennállása alatti számos átalakítás miatt nagyméretű beavatkozásokra volt szükség a tartófalaknál, illetve a tető fából készült síkfödéménél. A tetőszerkezetet restaurálták, a meglévő alegységeket csak ott egészítették ki, ahol szükséges volt.

9. A beruházás állapota: véglegesítés alatt