2024. Június 19.
 

Á.h. evangélikus templom

Adatok az építményről

1. Elnevezés: á.h. evangélikus templom

2. Műemléki nyilvántartási törzsszám 2010: BN-II-m-A-01450

3. Cím: Beszterce megyei jogú város, Főtér, Beszterce-Naszód megye

4. Keltezés: XIV. sz., 1478–1519, 1550, 1560–1563, 1858–1861, 1926

5. Tulajdonos: Besztercei á.h. Evangélikus Parókia

6. Építéstörténet:

A Főtéren álló, több szakaszban épült evangélikus templom a város szimbólumává vált. Már az 1430-as évek forrásaiban megjelennek említések a templomról, bár vannak adatok egy korábbi románkori időszakról is. Az eredeti, gótikus nyugati homlokzatnak két saroktornya volt, amelyeket később részben lebontottak, és így a homlokzat gyökeresen megváltozott. Két késő gótikus szakaszban a templomot kibővítették kelet felé, majd csarnoktemplommá alakították át, illetve felemelték a szentélyt. A templom 1559–1563 közötti utolsó, reneszánsz-késő gótikus építési szakaszát a lvovi Petrus ITALUS DE LUGANO mester munkája határozta meg, amikor elkészült a nyugati homlokzat oromfala. A templom késő gótikus és reneszánsz stílusú bútorzata különleges értékkel bír. A XX. században a templom több restaurálási munkálaton és beavatkozáson esett át, az első ilyen munkálatot 1926-ban fejezték be, a danzigi Hermann PHELPS professzor tervei alapján.

Adatok a beruházásról

1. A terv megnevezése:          

a) A besztercei á.h. evangélikus templom helyreállítása

b) A besztercei evangélikus templom, műszaki terv szakasza, a torony megerősítési terve

c) A besztercei, főtéri evangélikus templom restaurálása, megvalósíthatósági tanulmány szakasza

d) Sürgősségi beavatkozások a besztercei evangélikus templom tornyán

e) Sürgősségi beavatkozások a besztercei, főtéri á.h. evangélikus templomon, műszaki terv és kivitelezési részletterv szakaszok

f) Sürgősségi beavatkozás a besztercei á.h. evangélikus templomon, II. rész – a nem tartószerkezeti alegységeken végzett sürgősségi beavatkozás

g) A besztercei, főtéri á.h. evangélikus templom restaurálása, műszaki terv szakasza

h) A besztercei á.h. evangélikus templom restaurálása az épületnek a nemzetközi turisztikai körforgásba való bevezetése céljából, megvalósíthatósági terv szakasza

2. Szerződési szám:    

a) 7/1992

b) 98/1997

c) 6/2002 sz. kiegészítés a 98/1997 sz. szerződéshez

d) 254/2006

e) 278/2008

f) 291/2008

g) 300/2008

h) 327/2010

3. A beruházás megvalósításának időtartama: 1992–jelenleg

4. Tervezők:

4.1. Generál tervező és tervfelelős: Utilitas Kft. Kolozsvár; EKE Éva

4.2. Szaktervezők: Pieme Kft. Kolozsvár, Medinstal Kft. Kolozsvár

4.3. Kutatások, tanulmányok: művészettörténet: dr. KOVÁCS András, dr. Ioana RUS, WEISZ Attila; régészet: dr. Corneliu GAIU, Gabriela RĂDULESCU; épületbiológia: dr. Livia BUCŞA, NAGY Emőke; talajmechanika: Toma KRAMER, MIKLÓS György, Mihai NEGOIŢĂ, Alexandru SABO, Bogdan SABOU; tartószerkezet-szakértő: dr. SZABÓ Bálint; falképek: KISS Lóránd, PÁL Péter; kő képzőművészeti tartozékok: NAGY Benjámin; fa képzőművészeti tartozékok: FÁBIÁN Gabriella, MIHÁLY Ferenc; fém képzőművészeti tartozékok: KOLOZSI Tibor, színes üvegablak: EGRI István

4.4. Építészet: DEZSŐ Éva, EKE Éva, JANKÓ József Attlia, KOZMA Zsolt, NAGY Ilona, STARMÜLLER István

4.5. Statika: CSURKA Attila, Bogdan DRAGOŞ, KIRIZSÁN Ildikó, KIRIZSÁN Imola, KISS Zsigmond, Ana NICUŞAN, dr. SZABÓ Bálint, VASS Ildikó, VASS László

4.6. Épületgépészet: Anca BUZURA, SZABÓ Erzsébet, TATÁR Elek, Magdalena AMBRUŞ, SEBESTYÉN László

4.7. Kivitelező: Creativ Group RT Beszterce

5. A cég szerepe a beruházásban: generál tervező

6. Kedvezményezett: Besztercei á.h. Evangélikus Parókia

7. Pénzügyi alapok/finanszírozás: saját alapokból, valamint a Művelődési és Örökségvédelmi Minisztérium és a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium támogatásával

8. A beavatkozás jellege:

A XX. század végén végzett restaurálás során a nyugati homlokzatot és a tetőszerkezetet erősítették meg. A szűk anyagi lehetőségek miatt a megerősítési és restaurálási munkálatok kisebb lépésekben folytatódtak, kicserélték a megrongálódott kőmunkákat, restaurálták a kőelemeket, újravakolták a homlokzatokat, és új festett üvegablakokat helyeztek el. 2006–2008 között a torony restaurálásán, pontosabban a tetőszerkezet megerősítésén és a héjazat kicserélésén dolgoztak, majd a kőből faragott művészeti elemek restaurálása következett volna. Ezt a folyamatot a 2008. június 11-i tűzvész szakította meg, amikor leégett a torony és a templomhajó tetőzetének egy része. A tűzvész sürgősségi beavatkozásokat követelt, amelynek során helyreállították a torony tetőszerkezetét és héjazatát, új harangokat öntöttek, restaurálták a templomhajó tetőszerkezetét, és helyreállították annak héjazatát is. Ezek után következett a kőelemek restaurálása, a homlokzatok újravakolása, jelenleg pedig a sekrestyénél dolgoznak, ahol nemrég egy gótikus ablakkeretet fedeztek fel.

9. A beruházás állapota: folyamatban