02 July 2022
 

Încercări in situ

1. Încercarea de penetrare dinamică

 

Denumirea încercării

Principiul metodei de încercare

Standard de încercare

Laborator subcontractat

Încercarea de penetrare dinamică

Determinarea in situ a rezistenţei pământurilor şi a rocilor slabe la penetrarea dinamică a unui vârf conic. Vârful este bătut cu ajutorul unui berbec de masă dată, ce cade de la o înălţime dată. Rezistenţa la penetrare este definită prin numărul de lovituri necesare pentru a înfige vârful conic la o adâncime stabilită. Numărul de lovituri în timpul unei bateri în mod continuu este notat în funcţie de adâncimea atinsă de vârf, dar nu este prelevată nici o probă.

Laboratorul execută procedeul de încercare de penetrare dinamică uşoară (DPL), încercare efectuată cu masa cea mai mică din gama de penetrometre dinamice.

SR EN ISO 22476-2:2006

-

 

2. Determinarea deplasărilor şi deformaţiilor elementelor de structuri – Încercarea in situ

 

Procedura se aplică în domeniul verificării comportării in situ a construcţiilor.

Încercarea in situ este obligatorie pentru construcţiile:

- care suportă sau adăpostesc aglomerări frecvente de peste 1000 oameni, cu o densitate egală sau mai mare de 1 om/m2;

- care suportă sau adăpostesc bunuri materiale de importanţă deosebită pentru economia naţională;

- a căror avarie ar produce daune deosebit de importante vieţii economico-sociale (inclusiv poduri de cale ferată şi poduri de şosea noi sau vechi, de importanţă deosebită).

Denumirea încercării

Principiul metodei de încercare

Standard de încercare

Laborator subcontractat

Determinarea deplasărilor şi deformaţiilor elementelor de structuri – Încercarea in situ

Scopul încercării prin încărcare este culegerea de date în vederea aprecierii aptitudinii pentru exploatare a elementului încercat şi analiza comportării lui la acţiunea încărcării de probă sub aspectele:

- rezistenţa şi stabilitatea;

- comportarea elastică de ansamblu stabilizată;

- starea de eforturi;

- deformabilitatea (rigiditatea);

- funcţionalitatea;

- concordanţa cu prevederile de calcul.

C-205-81

C-244-93

STAS 1336-80

STAS 10100/0-75

STAS 10101/0-75

STAS 10101/0A-77

STAS 10101/0B-78

 

-

 

3. Urmărirea comportării în exploatare

 

Denumirea încercării

Principiul metodei de încercare

Standard de încercare

Laborator subcontractat

Urmărirea comportării în exploatare

Procedura prezintă metoda de monitorizare a deplasărilor şi deformaţiilor elementelor de structuri, a fisurilor şi crăpăturilor în structurile clădirilor existente. Cu ajutorul acestui program de monitorizare se poate detecta, măsura, înregistra şi interpreta  mişcarea structurii, efectele vibraţiilor şi a altor schimbări la clădirile existente.

C-244-93

STAS 10100/0-75

STAS 10101/0-75

-

 

4. Determinarea rezistenţei cu sclerometrul mecanic

 

Denumirea încercării

Principiul metodei de încercare

Standard de încercare

Laborator subcontractat

Determinarea rezistenţeicu sclerometrul mecanic

Principiul constă în măsurarea reculului liniar sau unghiular al unui dispozitiv mobil sub acţiunea unui sistem de resorturi, care rezultă în urma ciocnirii acestuia cu suprafaţa materialului de argilă arsă. Se determină valoarea de recul R care se află într-un anumit raport cu duritatea şi rezistenţa materialului studiat.

- În cadrul determinării valorii de recul R, trebuie ţinut cont de următorii factori:

- direcţia de lovire: orizontală, verticală, în sus sau în jos

- mărimea şi forma corpului de comparaţie

C26/85

C-244-93

STAS 12504-2:2002

-