24 February 2024
 

DESPRE NOI

Începând cu anul 2003, SC UTILITAS - CENTRU DE CERCETARE-PROIECTARE ÎN DOMENIUL REABILITĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT SRL are un laborator, care din anul 2007 satisface cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 şi este acreditat pentru efectuarea de încercări pe teren de fundare, elemente pentru zidărie din cărămidă de argilă arsă/piatră şi mortar utilizat în monumente/clădiri istorice, lemn din structuri istorice şi lemn nou. În acelaşi timp,laboratorul este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii ca laborator de gardul II (Autorizaţie nr. 2383 din 18.10.2011) pentru profilele GTF, IDL, MTZ, VNCEC, ZP.

Laboratorul este dotat şi pregătit să facă şi încercări neacreditate, cum ar fi unele încercări pe teren de fundare, mortare istorice, cărămizi, materiale de construcţii. De asemenea se realizează şi diferite teste biologice. Echipamentul laboratorului a fost ales cu o variabilitate mare permiţând astfel posibilitatea de a face faţă la mai multe intervenţii, domeniul de activitate al laboratorului, respectiv cercetările (încercări/analize), care se realizează în cadrul acestuia numărându-se printre puţinele de acest profil din Romania.