19 Iunie 2024
 

DESPRE NOI

Societatea UTILITAS SRL, Centru de Cercetare şi Proiectare în Domeniul Reabilitării Patrimoniului Construit, a fost înfiinţată în anul 1991, la scurt timp după relansarea acestui domeniu de activitate în România, după ce a trecut printr-o perioadă de stagnare. În anul 1996, firma îşi completează domeniul de activitate cu Editura Utilitas, al cărei principal rol este conştientizarea publicului larg faţă de importanţa patrimoniului construit. Patrimoniul construit, ca parte esenţială a moştenirii culturale ce aparţine tuturor, prin valorile sale ne transmite un mesaj încărcat de istorie, cultură, artă şi viaţă spirituală. Monumentele sunt oglinda stilului şi a concepţiilor caracteristice unei epoci, sau reflectă evoluţia în timp a ideilor ce au guvernat asupra unei zone. În acest sens, Transilvania ne oferă o imagine nuanţată şi extrem de complexă, datorită îndelungatei convieţuiri inter-etnice dintre români, maghiari, saşi, ruteni şi armeni, care au dat naştere unor opere de mare valoare în acelaşi spaţiu şi sub acelaşi numitor comun al tradiţiei locale, dar care în mod firesc, şi-au impus specificitatea proprie asupra fiecărui monument istoric.

În anul 2007, editura Utilitas a lansat revista de patrimoniu construit Transsylvania Nostra care propune în fiecare număr câte o colecţie de materiale ştiinţifice ce reprezintă rezultatele muncii de cercetare, conservare şi reabilitare depusă de specialiştii în domeniu pentru protecţia patrimoniului construit.

Dintre publicaţiile apărute, lucrările şiinţifice şi cele de popularizare sunt în număr aproximativ egal. Aşadar, până în anul 2014 a fost tipărit un număr de 57 publicaţii de popularizare, dintre care 54 fiind din seria Monumentele Istorice din Transilvania, iar 79 sunt ştiinţifice, publicate în jurul unei teme bine conturate: pe lângă publicaţiile conferinţelor ştiinţifice TUSNAD şi Structuri Portante Istorice, au apărut trei dicţionare de structuri portante, rapoartele tehnice şi revista Transsylvania Nostra cu apariţie trimestrială.