2023. lolcatz 05.
 

RÓLUNK

Az UTILITAS kft. Építettörökség-védelmi kutató-tervező központ 1991-ben jött létre, kevéssel azután, hogy Romániában egy stagnáló időszakot követően ez a tevékenységi kör megújult. 1996-ban a cég az Utilitas kiadóval bővítette tevékenységi körét, amely legfontosabb célkitűzéseként a nagyközönség tudatosítását vállalta fel az épített örökség jelentőségét illetően. Az épített örökség, amely az egész közösséghez tartozó kulturális örökség egyik lényeges része, értékein keresztül egy történelemmel, kultúrával, művészettel és szellemi élettel telített üzenetet közvetít számunkra. A műemlékek egy bizonyos történeti korra jellemző stílus és világnézet vetületei, vagy egy területet meghatározó eszmék fejlődését tükrözik. Ebben az értelemben Erdély egy igen árnyalt és összetett képet nyújt, amely a magyarok, románok, szászok, ruténok és örmények közötti hosszas együttélés eredménye, akik értékes alkotásokat hoztak létre ugyanabban a térben és az azonos helyi hagyományok közös nevezője alatt, de akik természetesen minden műemlékre rányomták tulajdon sajátosságaik bélyegét.

A Transsylvania Nostra épített örökségi folyóiratot 2007-ben indította el az Utilitas kiadó. A folyóirat lapszámaiban az épített örökség területén tevékenykedő szakemberek kutatási, állagmegóvási és helyreállítási munkálatainak eredménye jelenik meg tudományos cikkek formájában.

Ami a kiadványokat illeti, hozzávetőlegesen egyenlő számban jelentek meg tudományos és ismeretterjesztő jellegű munkák. Ezek szerint 2014-ig 57 ismeretterjesztő kiadványt jelentettünk meg, amely közül 54 füzet az Erdélyi Műemlékek sorozatba tartozik. A 79 tudományos kiadvány pontosan meghatározott témák köré csoportosul: a TUSNAD és a Történeti tartószerkezetek tudományos konferenciák kötetein kívül kiadtunk három történeti tartószerkezeti szakszótárat, műszaki beszámolókat valamint az évharmados megjelenésű Transsylvania Nostra folyóiratot.